Onderscheiding voor Cris

 

 

Tijdens de laatste clubavond van het seizoen van de Fotoclub HAF Heiloo, op dinsdag 15 mei, werd Cris Bakker in het zonnetje gezet.

Cris is ruim 30 jaar lid van de Fotoclub HAF Heiloo en heeft in die 30 jaar veel betekend voor de club. Van 1991 t/m 2013 was hij lid van het bestuur en sinds 2000 vervulde hij de rol van voorzitter. Hij was vooral (en is dat nog steeds) een zeer actief deelnemer aan alle clubactiviteiten. Hij heeft kwaliteitsverbetering altijd gestimuleerd en de nieuwe ontwikkelingen van met name de overgang van analoge naar digitale fotografie steeds gepromoot. Verder heeft hij zich ook altijd ingezet voor het serieus meedoen aan wedstrijden en hij organiseerde werkgroepen, workshops, mentoraten en gastsprekers. Daarnaast is hij een aantal jaren voorzitter geweest van de afdeling Noord Holland Noord van de landelijke Fotobond. Op voordracht van het bestuur van de HAF Heiloo is aan Cris door de Fotobond een onderscheiding toegekend als LId van Verdienste.

De onderscheiding, bestaande uit een gegraveerd kristallen zuiltje en bijbehorende oorkonde, werd aan Cris uitgereikt door mevrouw Hetty Mellink, bestuurslid van de afdeling Noord Holland Noord van de Fotobond.

Cris was zichtbaar blij verrast.