Onze leden

	
Ineke Vijn
Voorzitter
Ton Thomassen
secretaris
Frank Terlien
Penningmeester
Karin van Velthuijsen
Webmaster
website
Carla Admiraal
Willeke Alkema
Cris Bakker
Peter Beentjes
Maartje Braak
Hetty Deinum
Annemarie Edam
Yolanda Geldof
Paul Groefsema
Petra de Groot
Tonnis Hoogland
Petra van Huisstede
Renno de Jong
Violaine Jong
Herman Kaptein
Thea Kolsteeg
Tineke Leering
Rob van Leijden
Hans van der Molen
Albert Niessink
Piet Otto
Toos Oudhoff
Willem van de Poll
Marcel Piek
Jet Pronk
Ida Visser
Marga Wiersma