Fotolinks

Een fotolink is een serie foto’s gemaakt door meerdere fotografen. De eerste stuurt een foto naar de tweede. Die maakt of kiest een vervolgfoto en stuurt die foto naar nummer drie.

Als de laatste fotograaf een foto heeft ingeleverd wordt de fotolink gepresenteerd tijdens een clubavond.

Fotolink 2023

Fotolink 2020

Fotolink 2019