Nieuwe voorzitter

Na vele jaren voorzitter te zijn geweest besloot Ineke de voorzittershamer over te dragen. Gelukkig was Peter bereid deze van haar over te nemen.

Tijdens de clubavond werd Ineke bedankt voor haar inzet voor de club en ontving ze een mooie bos bloemen.