Samenwerking

Oud Heiloo en HAF werken samen aan boek Heiloo West.

In 2019 verscheen van de hand van Jaap de Graaf van de Historische Vereniging Oud Heiloo een fraai boekwerk over De Die. De Die is een veenriviertje, dat stroomt door het waardevolle cultuur-historische landschap ten oosten van Heiloo. Het boek is geïllustreerd met foto’s van de Heiloo amateurfotografen (HAF).

De samenwerking tussen Oud Heiloo en de HAF is zo goed bevallen, dat het een vervolg krijgt. Dit keer wordt de westkant van Heiloo in kaart gebracht. Ook dit is een kwetsbaar landschap met een lange historie en grote cultuur-historische waarden. Het boek dat Jaap de Graaf schrijft, zal in het najaar verschijnen.

Afgelopen vrijdag hebben de deelnemers aan dit project een fietstocht door het gebied gemaakt olv Jaap de Graaf van Oud Heiloo.