Wandelen op het landgoed Ter Coulster


In het kader van het Ter Coulster-project hebben de betrokken fotografen op zaterdag 6 november het Ter Coulster-landgoed verkend onder leiding van Jaap de Graaf. Het doel van het project voor de fotografen is een jaar lang foto’s te maken van het huidige landgoed en van overgebleven objecten die zijn gerelateerd aan de geschiedenis van de geslachten die het landgoed in bezit hebben gehad. Jaap de Graaf onderzoekt de historische, landschappelijke en biologische aspecten van dit landgoed. Dit alles moet resulteren in een boek en in een tentoonstelling in het historische museum.


Lopend door bos en blubber heeft Jaap ons wegwijs gemaakt op het landgoed, de grenzen ervan aangegeven en bijzonderheden vermeld. Zo heeft hij ons verteld over de grote betekenis van de bewoners voor de geschiedenis van Heiloo. Een aantal staatnaamborden herinneren ons nog aan belangrijke personen onder hen. Ook heeft Jaap gewezen op de hoge ouderdom van sommige bomen en op het ontstaan, de loop en de functie van waterlopen. Het landgoed is iedere dag voor iedereen vrij toegankelijk. Dat was in de jongensjaren van Jaap wel anders: toen moest je een dubbeltje betalen om het te mogen betreden.

Deze wandeling heeft ons ertoe aangezet om met nieuwe ogen en vanuit andere gedachten het Ter Coulster-landgoed te fotografen.


Tekst: Herman Kaptein Foto’s: Herman Kaptein en Tineke Leering